G r a f i k

 "Amina" linosnitt 39 x 30,5 cm
"Immanens" linosnitt 62 x 78,5 cm

 "Immanolia" linosnitt 65,5 x 49 cm

 "Lek och allvar i mitt landskap" linosnitt 31 x 30 cm

 "Alternativ" linosnitt 36 x 37 cm

 


 

s